gora

 

Firma Navigator International Sp.  z o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

„Mazowiecka ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • zamieszkujące na obszarach (gminach) poniżej progu de faworyzacji w województwie mazowieckim
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

w tym:

 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • osoby niepełnosprawne.

zgłoś się do naszego projektu !

Zapewniamy:

 • stypendium stażowe;
 • stypendium szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • poczęstunek podczas zajęć;
 • materiały szkoleniowe;

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu:

 • Diagnoza sytuacji UP i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe zakończone procesem certyfikacji,
 • Staże zawodowe - 3 miesięczne,
 • Pośrednictwo pracy.

Kontakt:

www.navigator-szkolenia.eu/mazowiecka-sciezka-aktywizacji-spoleczno-zawodowej/

Tel. 797 566 118

 e-mail: mazowiecka-sciezka@navigator-szkolenia.eu

www.mapadotacji.gov.pl

logo_dol-1

Aktualności

25.06.2019 Planujemy zajęcia z pośrednikiem pracy oraz staże zawodowe. Część osób w przyszłym tygodniu rozpocznie staż zawodowy. Przed jego rozpoczęciem wszyscy Uczestnicy/czki odbędą badania medycyny pracy. O terminie, miejscu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 24.06.2019 Gr nr 7 jest już po egzaminie. Dla pozostałych grup egzaminy odbędą się w najbliższych dniach. Dzisiaj Gr nr 3 […]

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od Kandydatów/et na Uczestników/czki Projektu: 1.  Formularz rekrutacyjny 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej 3. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej – osoby, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej 4. Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ – tylko osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa […]

CZCIONKA
KONTRAST