baner góra

Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

,,Podkarpacie z POWERem!”

nr projektu  POWR.01.02.01-18-0013/18

Projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz podniesiona zdolność o zatrudnienia wśród 84 osób młodych (51 Kobiet i 33 Mężczyzn w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami), pozostających bez pracy (wyłącznie bierni zawodowo), w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z kategorii NEET) oraz z następujących grup docelowych: imigranci (w tym polskiego pochodzenia), reemigranci, os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. „ubodzy pracujący”, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, zamieszkujący wyłącznie na obszarze woj. podkarpackiego z wyłączeniem gr. określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1, poprzez wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej UP, w okresie 01.01.2019-29.02.2020.

Grupa docelowa:

Grupą docelową Projektu stanowią 84 osoby młode (51 K i 33 M, w tym osoby z niepełnosprawnością) w wieku 18-29 lat, z następujących grup – os. bierne zaw. w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z kategorii NEET),
- os. z następujących grup docelowych: os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os. zatrudnione na um. krótkoterminowych oraz pracujący w ramach um. cywilnoprawnych zamieszkujący wyłącznie na obszarze woj. podkarpackiego z wyłączeniem gr. określonej dla trybu konkursowego w poddz. 1.3.1.

Skład :

 • 5% UP, tj. 5 os. – osoby niepełnosprawne
 • 60% UP, tj. 51 os. – kobiety
 • 20% UP, tj. 17 os. – osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3)
 • 50% UP, tj. 42 os. – osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społ.-gosp.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 84 UP
 • Trening kompetencji społeczno-zawodowych dla 84 UP
 • Szkolenie zawodowe dla 84 UP
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 84 UP
 • Staż zawodowy dla 68 UP

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 51 osób,
 • Osiągnięcie poziomu efektywności zatrudnieniowej: dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – min. 39%; dla pozostałych os. nienależących do ww. grup – min. 54%
 • Osiągnięcie poziomu efektywności zawodowej dla os. pracujących, które poprawią swoją sytuację na rynku pracy – min. 27%.

Wartość projektu: 954 057,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 804 079,23 PLN

 

 

Postępowania w ramach projektu

  13.01.2020r. Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa podkarpackiego, w ramach realizacji projektu „Podkarpacie z POWERem!” nr POWR.01.02.01-18-0013/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy dla max 36 Uczestników/czek projektu (UP) w miejscowości Jasło w okresie styczeń 2020r.oraz dla max 12 Uczestników/czek projektu (UP) w miejscowości Stalowa Wola […]

Harmonogramy zajęć

16.06.2020 r. Trening kompetencji społeczno zawodowych – harmonogramy (aktualizacja). Trening kompetencji społeczno-zawodowych gr.V Trening kompetencji społeczno-zawodowych gr.IV Trening kompetencji społeczno-zawodowych Gr.III Trening kompetencji społeczno-zawodowych Gr.II 31.03.2020 r. Harmonogram Pośrednictwa pracy grupy 2, 3 oraz 4. HARMONOGRAM gr 2 zad. 4 spotkanie 2 HARMONOGRAM gr 3 zad. 4 spotkanie 2 HARMONOGRAM gr 4 zad. 4 spotkanie […]

Aktualności

06.04.2020 r. Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa zajęcia z Pośrednictwa pracy dla grupy 4 oraz grupy 5 zostają wstrzymane. 09.03.2020 r. Szanowni Państwo, informujemy, że szkolenie zawodowe dla grupy 4 ,,Pracownik usług kosmetycznych”, które rozpoczęło się 01.03.2020 r. zostaje wstrzymane z uwagi na Państwa prośby, w związku z zagrożeniem […]

O projekcie

NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z. o. o. zaprasza do udziału w projekcie: „Podkarpacie z POWERem!” Zapraszamy do udziału w projekcie: 84 osoby młode w wieku 18-29 lat (51 kobiet / 33 mężczyzn) w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego, z następujących grup (z wyłączeniem gr. określonej dla trybu konkursowego w poddz. 1.3.1.),: osoby bierne […]

Dokumenty do pobrania

Tutaj znajdą Państwo dokumenty przydatne Uczestnikom/czkom Projektu.  ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU: WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – TUTAJ ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA transportu zbiorowego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie – TUTAJ Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu, znajdującym się TUTAJ. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, podczas spotkań informacyjnych oraz […]

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu. TELEFON – 699 671 182 KSIĘGOWA PROJEKTU – 699 670 262 E-MAIL podkarpaciezpowerem@navigator-szkolenia.eu  ZNAJDŹ NAS TAKŻE NA FACEBOOKu! – Facebook – Podkarpacie z POWERem!   BIURO PROJEKTU “Podkarpacie z POWERem!” ul. Sielecka 15 37-700 Przemyśl   Firma Navigator International Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa NIP: 5272619549 REGON: 142141710

CZCIONKA
KONTRAST