gora
WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZDOBĄDŹ/PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE
Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z. o. o. zaprasza do udziału
w projekcie:

„Szybkie reagowanie to działanie!”
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Zapraszamy:
Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego (w roz. KC).

Skład:
•min.30%UP-os.powyżej 54r.ż. tj.18os.
•min.5%UP-ON tj.3os.
•min.5%UP-osoby o najniższych kwalifikacjach tj.3os.[z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym]
•min.60%UP-K tj.36os.

Do projektu zapraszamy w szczególności Kobiety, osoby które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, osoby powyżej 54 roku życia, osoby o najniższych kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne.

Oferujemy następujące formy wsparcia:
- Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD – 4h/UP
- Pośrednictwo pracy - 6h/UP
- Poradnictwo psychologiczne - 4h/UP
- Szkolenia zawodowe z modułem uzupełniającym - szkolenie zawodowe: średnio 64h/ moduł uzupełniający śr.40h(w zależności od zdiagnozowanych potrzeb)
- Staż zawodowy- 3-miesiące kalendarzowe

Uczestnikom Projektu zapewniamy:
- 18 uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu
- Stypendium szkoleniowe 691,97 zł netto
- Stypendium stażowe 997,40 zł netto
- Catering
- Zwrot kosztów badań oraz ubezpieczenie NNW dla Uczestników stażu
- Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje
- Wykwalifikowanych trenerów
- Materiały szkoleniowe

Dofinansowanie projektu z UE: 671 557,80 zł

Rekrutacja trwa – ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
tel. 512-623-114, e- mail: szybkiereagowanietodzialanie@navigator-szkolenia.eu
dol

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu: BIURO PROJEKTU tel. 512 623 114 e-mail: szybkiereagowanietodzialanie@navigator-szkolenia.eu

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji to: Formularz zgłoszeniowy- Formularz zgłoszeniowy  Zaświadczenie od pracodawcy- Zaświadczenie pracodawcy Ankieta dotycząca sytuacji K i M – Ankieta dotycząca sytuacji K i M  Oświadczenie o spełnieniu grupy docelowej- Oświadczenie o speł. grupy docelowej

O projekcie

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Szybkie reagowanie to działanie!” Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez 60 osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia […]

Aktualności

03.09.2018 r.  Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu: „Szybkie reagowanie to działanie!” na terenie województwa łódzkiego. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu. 19.10.2018 r. Szanowni Państwo, informujemy, iż grupa nr 1 z miejscowości Kutno rozpoczyna zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego połączonego z IPD.  Poniżej załączamy harmonogram zajęć. Harmonogram gr. 1 26.10.2018 […]

CZCIONKA
KONTRAST