opolskie_efs-01

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Wykorzystaj swoją szansę”

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia lub polepszenia swojej sytuacji zawodowej wśród 72 Uczestników Projektu (w tym min. 44 kobiet) stanowiących grupę docelową projektu z województwa opolskiego poprzez objęciem kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i predyspozycji UP w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r., w wyniku którego min. 54 osoby uzyska kwalifikacje oraz min. 32 osoby podejmie zatrudnienie.

 

Grupa docelowa

Grupową docelową są 72 osoby (44 kobiety) w wieku od 30 roku życia. Projekt jest skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub/i pracujących lub/i uczących się na terenie powiatów województwa opolskiego: głubczyckiego, kędzirzyńsko-kozielskiego, krapkowskiego, nyskiego, prudnickiego. Grupę docelową stanowią:

 • Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo
  w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza:
 1. kobiety,
 2. osoby z niepełnosprawnościami,
 3. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach,
 6. osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,
 7. migranci powrotni i imigranci.
 • Osoby pracujące w wieku od 30 roku życia:
 1. zatrudnione na umowach cywilnoprawnych,
 2. zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 3. osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
 4. migranci powrotni i imigranci,
 5. e) odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

 

Planowane efekty projektu:

W wyniku projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – min. 32 UP
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 54 UP
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w trudnej sytuacji (w tym: imigranci, reemigranci, osoby 50+, kobiety, ON, długotrwale bezrobotni, niskie kwalifikacje do ISCED 3) – min. 42%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób – min. 52%
 • Wskaźnik efektywności zawodowej – min. 7%

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Całkowita wartość projektu: 940 176,00 zł
Wkład UE: 893 167, 20 zł

 

opolskie dla
dol

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z Regulamin projektu Wykorzystaj swoją szansę. Regulamin projektu Wykorzystaj swoją szansę – aktualizacja 01.04.2019 Regulamin projektu Wykorzystaj swoją szansę – aktualizacja 01.10.2019 Regulamin projektu Wykorzystaj swoją szansę – 10.12.2019 – aktualizacja dotycząca warunków przyznawania zwrotu kosztów dojazdu     Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to: FORMULARZ REKRUTACYJNY OŚWIADCZENIE […]

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu: Telefon: 514 430 964 E-mail: wykorzystajszanse@navigato-szkolenia.eu Adres korespondencyjny: Firma Navigator International Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę” nr RPOP.07.02.00-16-0049/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Pośrednictwo pracy” na terenie województwa opolskiego, w okresie od 11.2019 r. do 12.2019 r. możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy). Szczegóły w załączniku. Zapraszamy do składania wycen. Z […]

Aktualności

17.03.2020 Szanowni Państwo, Przepraszamy za ewentualne opóźnienia w pracy wynikające z wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości oraz informowanie nas o wszelkich nieobecnościach na zajęciach z wyprzedzeniem na piśmie, lub drogą elektroniczną. W dalszym ciągu jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy odpowiedzi na […]

CZCIONKA
KONTRAST